Cristin-prosjekt-ID: 631794
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631794
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Akustisk pharyngometri for å forbedre behandlingseffekt av apnéskinne: En pilotstudie

prosjektleder

Anders Arne Johansson
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2121

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 31. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akustisk pharyngometri for å forbedre behandlingseffekt av apnéskinne: En pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Obstruktiv søvnapné har høy prevalens i befolkningen, og man antar at bare ca. 65 % av alle pasienter som behandles med førstelinjebehandlingen CPAP (pustemaskin) tolererer dette. Apnéskinne er behandlingsalternativet til CPAP, men apnéskinner har ikke alltid optimal effekt. Prosjektet skal undersøke om bruk av akustisk pharyngometri, et apparat som måler volumet i øvre luftveier ved hjelp av akustikk, kan forbedre behandlingseffekten av apnéskinner ved at man tilpasser skinnen individuelt til den posisjonen der pasienten opprettholder størst volum av øvre luftveier under et pustestopp. 344 pasienter har fått tilpasset sine apnéskinner med denne teknikken ved 2 tannklinikker, og prosjektet ønsker å undersøke om denne teknikken har gitt bedre behandlingseffekt hos disse sammenliknet med standard apnéskinnebehandling. Man ønsker samtidig å undersøke om registreringene man har gjort med akustisk pharyngometri kan predikere hvilken effekt man vil få av behandling med apnéskinne.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Arne Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Sverre Lehmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjørn Bjorvatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer

Morten Eirik Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ulrik Leidland Opsahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5