Cristin-prosjekt-ID: 631795
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631795
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Multisenter MR-veiledet fokal laserablasjon av prostatacancer

prosjektleder

Jeroen Reijnen
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2226

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Multisenter MR-veiledet fokal laserablasjon av prostatacancer

Populærvitenskapelig sammendrag

MR-veiledet fokal laserablasjon av prostatacancer er an eksperimentell behandlingsform av prostatakreft. Etablerte behandlingsformer er radikal prostektomi (kirurgisk fjerning av prostata) og stråleterapi. Fokal laserablasjon har potensialet til å være en raskere, rimeligere og mindre invasiv prosedyre med færre bivirkninger sammenliknet med prostatektomi og strålebehandling. Hovedmålet for dette prosjektet er å sammenlikne pasientenes urinkontinens før og etter lokal laserablasjon. Delmålene til prosjektet er å evaluere effektiviteten av lokal kreftbehandling, livskvalitet og funktionelle resultater etter behandling samt komplikasjonsrater. Studienen er en internasjonal multisenter ikke randomisert fase 2 studie. Det skal inkluderes maksimalt 53 pasienter fordelt over 3 sentere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jeroen Reijnen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Terje Wold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Erlend K F Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Jon Bache Marthinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Frank Gonzalez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 5