Cristin-prosjekt-ID: 631954
Sist endret: 20. desember 2018, 11:48

Cristin-prosjekt-ID: 631954
Sist endret: 20. desember 2018, 11:48
Prosjekt

Den verdige døden – Verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner

prosjektleder

Katrine Staats
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 710.000
 • Stiftelsen Dam
  Prosjektkode: FO201949

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. juni 2018 Slutt: 12. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den verdige døden – Verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner

Vitenskapelig sammendrag

Norske helse- og omsorgsmyndigheter vil sikre alle eldre en verdig død. Men hva innebærer en verdig død? Og hva er verdig – for hvem? Kunnskap om hvilke faktorer som fremmer en verdig avslutning på livet er sparsom. Studier viser at de fleste eldre ønsker å tilbringe sin sist siste levetid hjemme, og å dø i eget hjem.

Denne studien vil undersøke og dokumentere hvilke faktorer som fremmer en verdig avslutning på livet for hjemmeboende kreftsyke kvinner over 65 år.

Metode

Vi vil anvende dybdeintervju og fokusgruppeintervju som redskap for datainnsamling. Individuelle dybdeintervju med pasienter, pårørende og fastleger vil gi oss tilgang til deres respektive «innenfra-perspektiv». I fokusgruppeintervju med kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten vil dialogen innad i gruppen vektlegges. Vi vil også anvende deltakende observasjon som metode gjennom å observere noen pasienters livssituasjon, og deres samhandling med pårørende og helsepersonell.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Katrine Staats

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Bettina Elisabeth Franziska Husebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Ellen Karine Grov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Oscar Tranvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4