Cristin-prosjekt-ID: 631977
Sist endret: 20. desember 2018, 14:11

Cristin-prosjekt-ID: 631977
Sist endret: 20. desember 2018, 14:11
Prosjekt

Subtyper av personer med kognitive symptomer og demens -MRI

prosjektleder

Karin Ester Torun Persson
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. desember 2018 Slutt: 20. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Subtyper av personer med kognitive symptomer og demens -MRI

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Ester Torun Persson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2