Cristin-prosjekt-ID: 631994
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631994
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Seneffekter og arbeidsliv etter brystkreft

prosjektleder

Kristin Valborg Reinertsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2170

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seneffekter og arbeidsliv etter brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet å undersøke seneffekter og arbeidslivserfaringer blant kvinner 5 år etter behandling for brystkreft ved å belyse sammenhenger mellom: 1. Utvalgte seneffekter, nåværende arbeidsstatus og endringer i arbeidsstatus siden brystkreft-diagnosen. 2. Utvalgte seneffekter og arbeidsevne 3. Brystkreftoverlevere sine opplevelse av stress og støtte på arbeidsplassen og støtte hos fastlege samt nåværende arbeidsstatus og arbeidsevne. Alle personer som får kreft i Norge, blir registrert i Kreftregisteret. Ved hjelp av Kreftregisteret, identifiseres følgende personene for inklusjon til prosjektet: Alle kvinner i alderen 20-65 år diagnostisert med brystkreft, stadium I-III i 2011 og 2012 og som er uten tilbakefall eller annen kreft. Det vil bli utsendt et validert spørreskjema til ca. 2700 kvinner. Ved hjelp av spørreskjemaet ønsker man å kartlegge om kvinnene har utviklet seneffekter, og i så fall hvilke, og om dette har påvirket deres arbeidsevne og arbeidsliv. Man ønsker også å undersøke mulige støttende faktorer, eksempelvis hva fastlegen har betydd i denne sammenheng. Det skal også innhentes opplysninger fra Kreftregisteret om utbredelse og karakteristika ved kreftsykdommen. Fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) skal det innhentes opplysninger om inntekt, arbeid, og trygde- og stønadsforløp de siste to årene før brystkreftdiagnosen og i de påfølgende fem årene. Registeropplysningen skal kun innhentes fra de kvinnene som har samtykket til en slik kobling av personopplysninger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Valborg Reinertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kjersti Helene Hernæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kathrine Flørenes Vandraas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Naume

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mette Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »