Cristin-prosjekt-ID: 632003
Registrert av: REK Sist endret: 10. februar 2021, 07:53

Cristin-prosjekt-ID: 632003
Registrert av: REK Sist endret: 10. februar 2021, 07:53
Prosjekt

Kirurgisk behandling av barn med inntåing

prosjektleder

Anders Grønseth
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2175

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2019 Slutt: 2. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirurgisk behandling av barn med inntåing

Populærvitenskapelig sammendrag

"Økt femoral anteversjon" er økt innvridning av lårbenet. Det er den vanligste årsaken til inntåing hos barn over 3 år. Pasientene har en økt vinkel i lårhalsen fører til at knærne og føttene peker innover. Dette kan føre til smerter i kne, hofte og gangvansker. Hos de fleste går det over av seg selv men kirurgi er indisert hos selekterte pasienter. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap ved å sammenlikner 2 etablerte operasjonsmetoder ved å gjøre en randomisert kontrollert studie (RCT). Vi vil undersøke presisjonen av kirurgisk metode, rehabilitering og pasienttilfredshet. Ved å utføre 3 D ganganalyse, vil vi beskrive hvilke mekaniske, strukturelle og styrkemessige forandringer som oppstår ved å undersøke pasientene før og etter kirurgien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Grønseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Richard Olsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Per Reidar Høiness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Øyvind Grimsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Nordsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »