Cristin-prosjekt-ID: 632005
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632005
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Biomarkører som kan forutsi effekt av litium ved bipolar lidelser (R-LINK)

prosjektleder

Ole A. Andreassen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2249

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biomarkører som kan forutsi effekt av litium ved bipolar lidelser (R-LINK)

Populærvitenskapelig sammendrag

Bipolar lidelse (BD) er en utbredt psykisk lidelse og en ledende årsak til selvmord. Litium er det viktigste medikament for forebygging av BD-tilbakefall og selvmord. Mens mange tilfeller blir asymptomatiske med Litium-behandling, viser flertallet suboptimal respons. Formålet med studien er å (i) forbedre utfallet av bipolar lidelse type I (BDI) som får Litium behandlng gjennom bruk av stratifiserte tilnærminger; (ii) identifisere prediktorer av litium respons ved bruk av et sett med multimodale biomarkører (Magnetic Resonance Imaging); (iii) utvikle et tverrfaglig multinasjonalt nettverk av eksperter for å gjennomføre dette og fremtidige prosjekter på personlig diagnostikk og terapeutika; Denne banebrytende tilnærmingen vil identifisere kriteriene for å starte behandling med Litium i BD når det gjelder respons, sikkerhet og toleranse. Vurderingen av hver potensiell biomarkør (enkelt og kombinert) vil bli styrt av foreløpige funn som allerede er oppnådd av R-LiNK; partnere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole A. Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trine V. Lagerberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars T. Westlye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nils Eiel Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ketil Joachim Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5