Cristin-prosjekt-ID: 632034
Registrert av: REK Sist endret: 15. august 2021, 13:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632034
Registrert av: REK Sist endret: 15. august 2021, 13:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Digital patologi og maskinlæring ved brystkreft

prosjektleder

Marit Valla
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2141

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital patologi og maskinlæring ved brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved brystkreft er det betydelige variasjoner i sykdomsforløp og prognose. Molekylært vet man mye om hva som foregår inne i kreftsvulstene, men det er likevel vanskelig å forutse pasientenes prognose. Pga. potensielle bivirkninger av medikamentell tilleggsbehandling før eller etter kirurgi er det viktig å reservere dette til pasienter som er forventet å ha nytte av det. I dette prosjektet ønsker vi å bruke digital fortolkning av vevssnitt og kunstig intelligens for å forutse kreftprognose på en mer pålitelig måte enn etablerte metoder gjør. Vi vil blant annet sammenligne digital og konvensjonell vurdering av ulike prognostiske biomarkører. og bruke kunstig intelligens for å tolke forandringer i vevssnitt som kan være av betydning for prognose. Vårt håp er at slike metoder kan hjelpe til med å differensiere mellom pasienter med og uten behov for medikamentell tilleggsbehandling. Prosjektet antas å være overførbart til andre kreftformer og andre sykdomstilstander i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Valla

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hege Elisabeth Giercksky Russnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Irene Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Anette Hansen Skjervold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Borgny Ytterhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »