Cristin-prosjekt-ID: 632036
Registrert av: REK Sist endret: 12. mai 2020, 15:39

Cristin-prosjekt-ID: 632036
Registrert av: REK Sist endret: 12. mai 2020, 15:39
Prosjekt

Bruk av en eHelseløsning i langtidsoppfølging av pasienter med kronisk sykdom; InvolverMeg

prosjektleder

Elin Børøsund
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2201

Finansiering

 • Norsk sykepleierforbund
  Prosjektkode: 84732

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av en eHelseløsning i langtidsoppfølging av pasienter med kronisk sykdom; InvolverMeg

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk sykdom medfører ofte bekymring, usikkerhet og plagsomme symptomer som varierer i intensitet. Det er behov for behandling og oppfølging som tar hensyn til det. Til tross for et tydelig ønske fra myndighetene, er eHelseløsninger for mennesker med kronisk sykdom i liten grad implementert. I prosjektet er det utviklet en digital kommunikasjonsløsning som gir pasienter mulighet til å kartlegge symptomer/behov i forkant av konsultasjon ved sykehus, samt kunne sende sikre meldinger. Løsningen baseres på tidligere utviklede løsninger, forskning, og brukernes behov. Mål: Utforske bruk, implementering, erfaring og potensiell effekt av en løsning for kommunikasjon av symptomer/behov i forkant og mellom konsultasjoner. Studien består av to deler. Først vil det gjennomføres en pilotstudie med inntil 50 deltakere for å kartlegge deltakernes erfaringer med bruk av eHelseløsningen. Etter eventuelle justeringer vil det gjennomføres en observasjonsstudie med inntil 160 pasienter som får tilgang

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Børøsund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF

Berit Seljelid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Cecilie Varsi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Lise Solberg Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF

Marianne Ollivier

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Development of a digital patient-provider communication tool to facilitate shared decision making for patients with non-functioning pituitary adenomas: InvolveMe.

Seljelid, Berit; Abelsen, Kari; Krabbe, Line Cecilie; Bollerslev, Jens; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Børøsund, Elin. 2020, The 22nd European Congress of Endocrinology (ECE 2020). UIO, OUSPoster

Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe. .

Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Stenehjem, Aud-Eldrid; Bollerslev, Jens; Børøsund, Elin. 2020, BMC Medical Informatics and Decision Making. MAYO, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Implementering av et digitalt kommunikasjonsverktøy for å støtte samvalg ved langvarig sykdom: InvolverMeg.

Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Børøsund, Elin. 2020, NSFs nasjonale e-helsekonferanse; Sykepleie på nye måter. UIO, OUSPoster

Digital oppfølgning ved kronisk sykdom - et pilotprosjekt.

Seljelid, Berit; Børøsund, Elin. 2019, Mestringskurs for pasienter med ikke-hormonproduserende hypofyseadenom og pårørende . OUSFaglig foredrag

Barriers and facilitators to implementing a digital tool to support shared decision making in chronic health care.

Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Børøsund, Elin. 2020, 41st Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine. UIO, OUSPoster
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »