Cristin-prosjekt-ID: 632038
Registrert av: REK Sist endret: 11. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632038
Registrert av: REK Sist endret: 11. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av et marint protein hydrolysat hos pasienter med metabolsk syndrom

prosjektleder

Dag Arne Lihaug Hoff
ved Helse Møre og Romsdal HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Møre og Romsdal HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2163

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av et marint protein hydrolysat hos pasienter med metabolsk syndrom

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å undersøke effekten av et protein fra torsk hos pasienter med metabolsk syndrom. Proteinet er hydrolysert til et peptid, som betyr at det er spaltet til mindre deler og tas derfor lettere opp i tarmen. Vi har tidligere undersøkt den akutte effekten av det samme peptidet på blodsukkernivå etter et måltid hos friske, voksne individer (REK: 2017/1794), samt sett på effekten av ulike doser tatt over en kort tidsperiode (1 uke) hos friske, aktive eldre individer (REK: 2017/1795). Vi ønsker nå videre å undersøke langtidseffekten av dette peptidet hos pasienter med metabolsk syndrom. Studien er en parallellgruppe-studie som vil foregå i totalt 8 uker. Deltakerne vil bli randomisert til å få enten tilskudd med peptider fra torsk (intervensjonsgruppe) eller et tilskudd uten peptider (placebogruppe). Det er ikke gjort mye forskning på langtidseffekten av hydrolyserte fiskepeptider fra torsk, og resultatene vil kunne bidra med ny kunnskap.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Arne Lihaug Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Møre og Romsdal HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Jan Gunnar Hatlebakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gülen Arslan Lied

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Trygve Hausken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hanna Fjeldheim Dale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »