Cristin-prosjekt-ID: 632059
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632059
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av en alternativ metode for behandling av bakterielle infeksjoner

prosjektleder

Gustav Vaaje-Kolstad
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1586

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 28. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av en alternativ metode for behandling av bakterielle infeksjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Pseudomonas aeruginosa er en infeksiøs bakterie med en molekylær verktøykasse som gir bakterier evnen til å lure det humane immunsystemet. Prosjektet vi forslår tar sikte på å utvikle nye metoder for behandling Pseudomonasinfeksjoner. Bakterien produserer nemlig en virulensfaktor (et utskilt protein) som har vist seg å være vesentlig for bakteriens evne til å skape en infeksjon. Ved å forstå rollen til denne virulensfaktoren i infeksjonsforløpet kan vi muligens utvikle nye metoder for behandling av Pseudomonasinfeksjoner. I prosjektet ønsker vi å undersøke denne virulensfaktoren fra P. aeruginosa eksperimentelt med laboratorieforsøk på cellekulturer og celler fra humant blod, samt i dyremodeller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gustav Vaaje-Kolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fatemeh Askarian

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2