Cristin-prosjekt-ID: 632075
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632075
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Påvirker keisersnitt ved tidligere fødsel mor og barn i påfølgende svangerskap?

prosjektleder

Torstein Vik
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2145

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Påvirker keisersnitt ved tidligere fødsel mor og barn i påfølgende svangerskap?

Populærvitenskapelig sammendrag

I de siste 60 år har det vært en enorm økning i keisersnittfrekvensen over hele verden. I noen land forløses mer enn 50% av kvinner med planlagt keisersnitt. I Norge har det og vært en dramatisk økning, men siden 2005 har frekvensen stablisert seg rundt 17%. Hvilken frekvens som er den " riktige" debateres stadig og noen studier viser til at man ikke får noen bedring av dødlighet verken hos mor eller barn ved en frekvens over 10-15 %. Samtidig er det økt fokus på hvilken konsekvens et keisersnitt i første svangerskap kan få i det påfølgende svangerskapet, ikke bare for mor men også for barnet. Studier viser mulig noe økt riksio for intrauterin dødsfall, subfertilitet og økt fare for morkake-komplikasjoner som morkakeløsning og foranliggende morkake som igjen kan få alvorlige konsekvenser for barnet. Vi ønsker derfor studere om barn født etter at mor tidligere har hatt keisersnitt har økt risiko for CP og perinatal mortalitet sammenlignet med de født etter tidligere vaginal fødsel

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torstein Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Pål Richard Romundstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sissel Hjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Solveig Bjellmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 5 av 5