Cristin-prosjekt-ID: 632076
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632076
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fiksasjon av korsbånd

prosjektleder

Gilbert Moatshe
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2182

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fiksasjon av korsbånd

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke biomekaniske egenskaper ved to måter å rekonstruere fremre korsbånd på ved hjelp av skruer og ved hjelp av såkalt endo-button. 6-7 % av fremre korsbånd rekonstruksjoner i Norge er revisjonskirurgi etter ny skade eller mislykket operasjon. En vesentlig årsak til svikt av korsbånd kirurgi er fiksasjonssvikt. Forbedring av fiksasjon ved ACL rekonstruksjon vil derfor kunne forbedre langtids resultater etter korsbånd kirurgi. Skruefiksasjon er den mest tradisjonelle fiksasjonsmetode som brukes ved korsbånd kirurgi. Skruene kan by på problemer ved senere kirurgi i kne. De siste årene har bruk av andre fiksasjonsmetoder økt betydelig. Endo-button er blitt mer populært, men kunnskap om hva som er best er ikke etablert i klinisk praksis. I dette prosjektet skal man kjøpe 8 par kneledd med kneskåler og sener til quadrips muskelen fra kadavre i USA. Donorene har samtykke til at organer fra deres avdøde kropp kan anvendes til forskning. To randomiserte kontrollerte forsøk skal gjøres for å teste stabiliteten (biomekanikk) av skrue og endo-button festet (fra hvert par, et kne til skrue og et til endo-button). I det første forsøket festes skrue og endo-button til lårbeinet og i det andre til leggbeinet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gilbert Moatshe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kaare Sourin Midtgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jan Egil Brattgjerd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Arne Kristian Aune

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aleris AS

Endre Søreide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »