Cristin-prosjekt-ID: 632090
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 632090
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Idrett, fysisk aktivitet og bekkenbunn

prosjektleder

Kristina Lindquist Skaug
ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges idrettshøgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2211

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 20. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idrett, fysisk aktivitet og bekkenbunn

Populærvitenskapelig sammendrag

Flere studier har vist at det er høy forekomst av urinlekkasje blant kvinnelige idrettsutøvere under trening og konkurranse. Hensikten med doktorgradsprosjektet er å undersøke hvordan bekkenbunnsmuskulaturen påvirkes av idrettsaktivitet og effekt av bekkenbunnstrening på bekkenbunnsplager som urinlekkasje og underlivsprolaps hos kvinnelige idrettsutøvere. Formålet i de første to studiene er å øke kunnskapen om forekomst av og risikofaktorer for bekkenbunnsplager hos hos kvinnelige turnere, troppsgymnaster og cheerleadere og hos mannlige og kvinnelige styrke- og vektløftere. I den tredje studien vil vi sammenligne funksjon i bekkenbunnsmusklene hos kvinnelige styrke- og vektløftere og kontroller som ikke trener styrke. Den siste studien er en randomisert kontrollert studie hvor hensikten er å undersøke om styrketrening av bekkenbunnsmusklene har effekt på symptomer og forekomst av urinlekkasje hos kvinnelige turnere, troppsgymnaster og cheerleadere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristina Lindquist Skaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges idrettshøgskole

Sandra Lødeng Gluppe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Marie Ellström Engh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Kari Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 4 av 4