Cristin-prosjekt-ID: 632268
Sist endret: 21. desember 2018, 09:48

Cristin-prosjekt-ID: 632268
Sist endret: 21. desember 2018, 09:48
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. VIPS praksismodell for personsentrert omsorg

prosjektleder

Janne Røsvik
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

VIPS

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. VIPS praksismodell for personsentrert omsorg

Vitenskapelig sammendrag

 VIPS praksismodell for personsentrert omsorg (VPM) ble utviklet av Janne Røsvik i hennes doktorgradsarbeid. Modellen inngikk i Helsedirektoratets arbeid for å støtte implementering av personsentrert omsorg i regi av Miljøbehandlingsprogrammet i Demensplan 2015.

Målsetting for prosjektet:
Å tilby opplæring i en modell for kommuner og institusjoner som vil implementere personsentrert omsorg

Å utvikle et konsept, train the trainer-model,  for å effektivisere opplæring av helsearbeidere med bachelorgrad til å bli kursholdere som kan gjennomføre VPM basiskurs på eget arbeidssted/i egen kommune

Å utvikle konsept for videre fagutvikling i personsentrert omsorg for brukere av VPM

Målgrupper for prosjektet:
Ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten

Metode

Framgangsmåte og evt. metodebruk:
Opplæring av kursholdere for VPM basiskurs og instruktører  for VPM kursholderkurs

Utvikling av opplegg for fagdager som kan holdes lokalt hos brukere av VPM i kommunehelsetjensten

Overføringsverdi og forventede resultater:
Innføring og bruk av personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten

Økt kvalitet i omsorg og økt kompetanse om demens og personsentrert omsorg i kommunehelsetjenestsen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janne Røsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Marit Mjørud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3