Cristin-prosjekt-ID: 632274
Sist endret: 1. februar 2019, 11:11

Cristin-prosjekt-ID: 632274
Sist endret: 1. februar 2019, 11:11
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Hukommelsesstimulerende terapi HST

prosjektleder

Torhild Holthe
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Hukommelsesstimulerende terapi HST

Populærvitenskapelig sammendrag

Framgangsmåte og evt. metodebruk:

Det skal gjennomføres et dagskurs med helsepersonell. Kurset baseres på boka «Hukommelsesstimulerende terapi» av Kvaal og Ulstein. I etterkant av kurset skal deltakerene gjennomføre 14 sesjoner med HST over 7 uker. De får tilbud om veiledningstimer underveis i disse 7 ukene. Veiledning gjennomføres av  Kvaal og Ulstein, eller en person fra ressursgruppa ved Aldring og helse. Dagskurset selges fra Aldring og helse som bestillingskurs. Det kreves noe administrasjon til dette da forelesere primært vil være Kvaal og Ulstein (eksterne ressurser), og veiledningsansvar vil tilligge Aldring og helse.

Det vil utformes et kursbevis/ «Lisens» for de som har gjennomgått kurset, og innmelding i internasjonalt register for de dette er aktuelt for.

Det arbeides også med å utarbeide HST-kurs for høgskole/universitet på bachelor og master-nivå, og for kliniske spesialister.

Aldring og helse vil arrangere en årlig konferanse om HST for de som har gått HST-kurset (tilsvarende ABC-opplæringen).

Overføringsverdi og forventede resultater:

 Det er forventet at de som går dagskurset og gjennomfører HST i 7 uker, har lært metodikken godt til å gjennomføre nye HST-kurs på sin arbeidsplass. Det er nødvendig at minst 2 ansatte fra hver arbeidsplass deltar på HST-kurset og kjenner metodikken for at  HST-grupper kan bli et reellt behandlingstilbud til personer med kognitiv svikt og demens.   

Vitenskapelig sammendrag

Opplæring av helsepersonell i å bruke hukommelsesstimulerende terapi (HST) som behandlingsmetode for personer med demens

Bakgrunn for prosjektet:

Demensplan 2020 og Meld.St.15 Leve hele livet understreker viktigheten av å satse på deltakelse i aktiviteter og meningsfulle dager for alle eldre. Dagaktivitetssentra for personer med demens, som bor hjemme, er et tilbud for sosial stimulering, og som lett kan utvides til å gi mental og kognitiv stimulering med HST. HST kan være aktuell som tidlig intervensjon til de som nylig har fått en demensdiagnose. Men HST kan også benyttes i grupper og individuelt for personer med demens i moderat fase.

Målsetting for prosjektet:

Målet er å utdanne helsepersonell til å være gruppeledere og co-gruppeleder i HST-grupper med 3-8 personer med demens.   

Målgrupper for prosjektet:

Primært helsepersonell;  sykepleiere, fagarbeidere, aktivitører, ergoterapeuter, vernepleiere, psykologer og leger. Det er mulig at også frivillige kan lære opp som HST-terapeuter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torhild Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Jørgen Olav Wagle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Thale Kinne Rønqvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ingun Ulstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »