Cristin-prosjekt-ID: 632284
Sist endret: 21. desember 2018 15:42

Cristin-prosjekt-ID: 632284
Sist endret: 21. desember 2018 15:42
Prosjekt

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study

prosjektleder

Eivind Aadland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Idrettsmedisinske fag • Forebyggende medisin

Emneord

Måling av fysisk aktivitet • Folkehelse • Barnehage • motorikk • Barnehelse • Fysisk aktivitet

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 15. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ada Kristine Ofrim Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Sigmund Alfred Anderssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole

Jan Morten Loftesnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Einar Ylvisåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »