Cristin-prosjekt-ID: 633938
Registrert av: REK Sist endret: 2. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 633938
Registrert av: REK Sist endret: 2. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og unge med nevropsykiatriske lidelser

prosjektleder

Erik Winther Skogli
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2036

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2009 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og unge med nevropsykiatriske lidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

I denne longitudinelle studien har vi ønsket å se på kognitiv og emosjonell utvikling hos barn og unge som er henvist til BUP med spørsmål om ADHD, høyt fungerende autisme eller Tourettes syndrom. Ca 80 barn med ADHD, 39 med høytfungerende autisme, og 19 med Tourettes syndrom og 50 barn uten diagnose ble utredet med kognitive tester, symptommål og emosjons mål da de ble henvist BUP og etter to år. Data innsamlingen er ferdig og de fleste data er analysert og publisert i henhold til prosjektbeskrivelsen som er godkjent av REK tidligere. Studien har ført til tre doktor grader og 13 artikler hvor sammenhengene mellom endringer i kognisjon, symptomer og emosjon er problemstillingene. Resultatene har betydning for hvordan kunne skille diagnosegruppene fra hverandre, hvordan legge til rette for best mulig utvikling og behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Winther Skogli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Bjørn Rishovd Rund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kjell Tore Hovik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Per Normann Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Merete Glenne Øie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 5