Cristin-prosjekt-ID: 634103
Sist endret: 21. september 2020, 15:36

Cristin-prosjekt-ID: 634103
Sist endret: 21. september 2020, 15:36
Prosjekt

Kjønn og estetisk danning: Estetiske uttrykk som inngang til å snakke om kjønn og seksualitet i skolen

prosjektleder

Silje Valde Onsrud
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
55585784
Sted
Silje Valde Onsrud

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. august 2018 Slutt: 28. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønn og estetisk danning: Estetiske uttrykk som inngang til å snakke om kjønn og seksualitet i skolen

Vitenskapelig sammendrag

Kjønns-, likestillings- og mangfoldsperspektiv skal ivaretas i den nye femårige grunnskolelærerutdanningen (jf en av læringsutbytteformuleringene), men hvordan? Det er nødvendig å møte kjønnsproblematikk i skolen på ulike måter ut fra ulike faglige og sosiale situasjoner og problemstillinger. Dette prosjektet utforsker noen måter å møte slike perspektiv på, med særlig fokus på danningsaspekter og normkritiske perspektiver som kan synliggjøre subtile mekanismer i samspillet mellom elevene, mekanismer som i verste fall kan gi seg utslag i mobbing, trakassering og krenkelser knyttet til kjønn og andre identitetskategorier. Vi vil også synliggjøre hvordan forhandlingsmekanismer mellom elevene og i møte med ulike estetiske uttrykk er viktige for deres identitetsutvikling eller danningsprosess som kjønnede individer.

Vi har valgt å ta utgangspunkt i elevers estetiske uttrykksformer. Barn og unge er både kulturkonsumenter og kulturprodusenter. Gjennom kulturelle praksiser formes de både som kjønn og andre identiteter. Slike uttrykksformer er flyktige og tidsavhengige. Skal lærere forstå sine elever og tune seg inn på deres livsverden, må de til enhver tid holde seg oppdatert på barne- og ungdomskulturens uttrykk. I prosjektet kaller vi dette estetiske uttrykk, fordi det handler om formende praksiser. Vi tenker at de unge former livsverdener, forståelser av seg selv og omgivelsene gjennom slike uttrykksformer. Formålet med prosjektet er å bidra til refleksjon rundt, bevissthet om og forståelse av mekanismer som spiller inn på kjønnsidentitet og kjønnet adferd. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Valde Onsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Synnøve Skarsbø Lindtner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for medievit./human.seksj. ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Espen Helgesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Sarah Hoem Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Defining gender – language, gender, and education in children’s dictionaries.

Hoem Iversen, Sarah . 2018, Kjønn og estetisk danning: Aktuelle problemstillinger i dagens danningskontekster. HVLVitenskapelig foredrag

Skams demokratiske estetikk?

Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2018, Dagskonferanse. UIBVitenskapelig foredrag

Feminine roller og maskulinitet. Performativt kjønn i Twilight og Hunger Games.

Guanio-Uluru, Lykke . 2018, Kjønn og estetisk danning . HVLVitenskapelig foredrag

Innledning om temaet kjønn og estetisk danning - hvilke problemstillinger og danningskontekster kan være aktuelle å trekke fram?

Onsrud, Silje Valde. 2018, Kjønn og estetisk danning: Aktuelle problemstillinger i dagens danningskontekster. HVLFaglig foredrag

Heteronormativitet som grense for musikalske uttrykk i norsk skole .

Onsrud, Silje Valde. 2018, Kjønn og estetisk danning: Aktuelle problemstillinger i dagens danningskontekster. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »