Cristin-prosjekt-ID: 634675
Registrert av: REK Sist endret: 7. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 634675
Registrert av: REK Sist endret: 7. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Genetikk ved demens i Nord-Trønderske populasjoner. Genotyping og genetiske studier som ledd i DementGene prosjektet

prosjektleder

Eystein Stordal
ved Helse Nord-Trøndelag HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Nord-Trøndelag HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2161

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetikk ved demens i Nord-Trønderske populasjoner. Genotyping og genetiske studier som ledd i DementGene prosjektet

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien er en del av det større DementGene-prosjektet. Det ønskes i denne søknaden om å inkludere en rekke nord-trønderske demenspopulasjoner og friske kontroller for å undersøke nærmere sammenhenger mellom genetikk og demens. Konkret planlegges følgende undersøkelser: 1) Gjennomføring av ”chip”-genotyping av norske demenspopulasjoner for å identifisere genetiske varianter i forhold til demens og diagnostiske undergrupper av demens. 2. Identifisering av nye genetiske varianter ved demens ved mega analyser av det samlede norske materialet og samarbeid med skandinaviske og internasjonale demenspopulasjoner om større mega-analyser. 3. Identifisering av sjeldne genvarianter ved demens i Norge i samarbeid med databasen NorGEN. 4. Gjennomføring av analyser av genetiske variasjoner sett opp mot kliniske karakteristika, hjerneMRI-variasjoner eller andre hjernefenotyper, samt undersøke forskjeller og likheter i genetisk profil ved undergrupper av demens. For denne delen av prosjektet planlegges inkludert 1.500 demente fra populasjonene i Nord-Trøndelag, samt 122 friske kontrollere. Totalt antall deltakere i Norge: 5.000, i utlandet 2.000.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eystein Stordal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 3 av 3