Cristin-prosjekt-ID: 635006
Sist endret: 9. januar 2019, 08:52

Cristin-prosjekt-ID: 635006
Sist endret: 9. januar 2019, 08:52
Prosjekt

Akuttarbeid i det kommunale barnevernet

prosjektleder

Anita S. Storhaug
ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Sosialt arbeid

Emneord

Barnevern • Beslutninger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. desember 2018 Slutt: 15. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akuttarbeid i det kommunale barnevernet

Vitenskapelig sammendrag

Hovedformålet med denne studien er å øke kunnskapen om kommunale barneverntjenesters arbeid i akuttsituasjoner. Det gjelder rammene for og organiseringen av akuttarbeidet, beslutningsgrunnlag, beslutningsprosesser, tiltaksvalg og oppfølging slik dette forstås og erfares av barn, foreldre og barnevernsansatte, og slik dette fremstår gjennom dokumenter knyttet til barnets sak. På bakgrunn av denne kunnskapen vil vi utarbeide anbefalinger for barneverntjenestens akuttarbeid; hvordan mulighetene for å forebygge og avverge akuttplasseringer kan styrkes, og når en slik plassering er nødvendig; hvordan best mulig ivaretakelse av barnet og familien kan sikres.

Vi har identifisert seks deltema som vil besvares i prosjektet:

 1. Hva er en akuttsituasjon?
 2. Hvordan håndterer barnevernet en akuttsituasjon, og hvilke tiltak iverksettes både i situasjoner hvor barnets plasseres og hvor en plassering avverges?
 3. Hvordan følger barnevernet opp foreldre og barn etter en akuttplassering?
 4. Hvordan organiserer barnevernet akuttarbeidet i forhold til rutiner, beredskap, samarbeid og veiledning av ansatte?
 5. Hvilke erfaringer har barna og foreldrene som er involverte i det som vurderes som akutte situasjoner?
 6. Anbefalinger for barnevernets akuttarbeid

Metode

Datamaterialet vil bestå av: 1) triangulerende intervjuer med barn, foreldre og kontaktpersoner i 20 saker, 2) dokumentgjennomgang av saksdokumenter hos barneverntjenesten, Fylkesmannen og Fylkesnemnd, 3) survey til ledere i barneverntjenestene. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anita S. Storhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Øivin Christiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Karen J Skaale Havnen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Marte Knag Fylkesnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Elizabeth Langsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »