Cristin-prosjekt-ID: 635026
Sist endret: 2. desember 2019, 12:33

Cristin-prosjekt-ID: 635026
Sist endret: 2. desember 2019, 12:33
Prosjekt

SEED, Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice

prosjektleder

Ellen Beate Hansen Sandseter
ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Allmennpedagogikk • Psykologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SEED, Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice

Vitenskapelig sammendrag

Children’s long term success at school is influenced as much by social, emotional and self-regulation skills as by academic skills and knowledge. The overall goal of SEED is to improve psychosocial well-being and healthy development of young children (2,5 to 6 years old), with an emphasis on those growing up in difficult circumstances such as children on the move, children with a low socio-economic status or children victims or witnesses of domestic violence.

We will do this by conducting a country level screening of psychosocial well-being of 5-year-old children in 5 countries in Europe.

Based on the findings, we will develop and pilot an innovative continuing development programme to build practitioners capacities to support psychosocial well-being. Paying more attention to young children's feelings and social relationships leads to happier learners who have a better and a more equal chance to fullfil their potential.

Background

Social and emotional development is a main contributor to successful school transitions and a significant preventative factor of disruptive behaviour, and mental health difficulties. Not paying attention to social and emotional development is harmful to young children’s capacity to learn and to thrive. Research points to a lack of training and continuous professional development on this topic, and the need to design effective methods to provide ECEC educators with skills and competences to promote children’s socio-emotional development in ECEC. Further, there are few reliable and easy to use indicators for psychosocial development of young children, which link socio-emotional development to children’s capacity to learn.

Activities

The overall goal of SEED is to improve psychosocial well-being and healthy development of young children (2,5 to 6 years old). The specific objectives are to conduct a country level screening of psychosocial well-being of 5-year-old children in Croatia, Hungary, Latvia, the Netherlands and Norway  using the UPSI-5 tool developed by ICDI.

Based on the findings, we will be implementing an innovative continuing development programme to build practitioners capacities to support psychosocial well-being. A further objective is to bring young children’s psychosocial well-being high on the agenda of European, national and local policy makers.

Other activities are the training of data collectors in the use of the UPSI-5 to measure psychosocial well-being; the training of facilitators for the CPD pathway; and, an international training and peer-exchange event for the ECEC practitioners involved in piloting the SEED CPD approach.

Participants in SEED will be 150 ECEC practitioners and primary school teachers in 5 countries: Croatia, Hungary, Latvia, Netherlands and Norway. They will participate in research and in the SEED CPD, an innovative CPD process lasting 11 months combining guided group reflection and mentoring, and participation in an online professional peer learning community. 

Other participants will be 200 staff of faculties of teacher education in universities, institutes of teacher education, education and teacher training agencies responsible for CPD, teachers' associations, parents' associations, school boards, university researchers and local municipal policy makers responsible for education, who will participate in local seminars in all countries.

Tittel

SEED, Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet inkluderer fem europeiske land: Kroatia, Ungarn, Latvia, Nederland og Norge. Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om femåringers sosiale og emosjonelle kompetanse og fungering i samspill med barn og ansatte i barnehagen, noe som i prosjektet omtales som psykososial well-being.

I fase 1 av prosjektet vil det i hvert av de fem landene samles data om 200 femåringer, til sammen 1000 barn ved hjelp av det internasjonale verktøyet UPSI-5. UPSI-5 er utviklet av International Child Development Initiative (ICDI) for å få økt kunnskap om psykososial well-being i store grupper av barn.

I fase 2 av prosjektet vil utvalgte barnehager bli invitert til å delta i et arbeid med kompetanseheving i barnehagen gjennom systematiske grupperefleksjoner over egen praksis relatert til barns psykososiale well-being. Dette vil skje med veiledning fra DMMH. I denne fasen vil verktøyet WANDA prøves ut i en norsk kontekst.

Prosjektet involverer også to seminarer med kunnskapsformidling hvor relevante interessenter vil bli invitert. Disse skal foregå høsten 2018 og høsten 2019.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Beate Hansen Sandseter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Monica Seland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Anne Holla Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Johanne Rimul

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

The Psychosocial Well-being of Young Children in ECEC Settings: Research Report of the SEED Project (2017-2019).

Kernan, Margaret; Cortellesi, Giulia; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Seland, Monica; Sivertsen, Anne Holla; Rimul, Johanne. 2018, DMMH, NTNURapport

Psykososial well-being hos barnehagebarn. En studie fra fem europeiske land. .

Sivertsen, Anne Holla; Seland, Monica; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Rimul, Johanne. 2018, DMMH, NTNURapport

SEED: Social and Emotional Education and Development.

Sivertsen, Anne Holla; Seland, Monica; Hansen Sandseter, Ellen Beate. 2018, FoU i Praksis. DMMHVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3