Cristin-prosjekt-ID: 635073
Sist endret: 8. juni 2019 12:17

Cristin-prosjekt-ID: 635073
Sist endret: 8. juni 2019 12:17
Prosjekt

Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food Web

prosjektleder

Aud Larsen
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.800.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280414

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi • Økologi

Emneord

Protista • Miksotrofi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
45281473
Sted
Aud Larsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. juli 2018 Slutt: 14. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food Web

Vitenskapelig sammendrag

Marine microorganisms constitute the basis for harvestable resources from the ocean, and are pivotal for balancing climate on earth. By combining theoretical models and empirical research, we have previously demonstrated how differences in the marine food web structure affect the biogeochemistry and functioning in the lower part of the marine pelagic food web, but also identified that we have not yet been able to account for the role that mixotrophic single celled organisms (those that combine phototrophy with phagotrophy) play. Elevated temperature, increased precipitation and riverine runoff are documented consequences of current climate change. Net result of such changes is increased input of organic carbon to marine ecosystems. We argue that this potentially favors mixotrophic organisms, and MIXsTRUCT will therefore combine molecular- and flow cytometry tools, and develop an approach suitable to quantify and identify such organisms in nature. Through small (laboratory) and large-scale (mesocosm) experiments as well as field observations, we will investigate how bacterivorous mixotrophy affects the marine pelagic food web´s structure and function, and to what extent elevated organic carbon content in the ocean affects the mixotrophs´ performance and impact. Through cooperation with nearby primary school (Christi Krybbe) and The Centre for Science Education (UiB ("Skolelaben")) MIXsTRUCT will raise the next generation´s level of knowledge about and excitement over, the diverse marine microbial life. This involvement will increase the awareness of pupils, teachers and parents of the value of science per se, and challenge and improve our own ability to communicate complex processes within the "invisible" part of the marine ecosystem with a non-scientific audience.

Tittel

Betydning av miksotrofi i marine næringsnett - MIXsTRUCT

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet MIXsTRUCT ledes av forskningsgruppen Molekylær Økologi. Vi har gjennom prosjektet dannet en gruppe av internasjonale og nasjonale eksperter for å undersøke hvordan miksotrofi i form av bakteriespisende fytoplankton påvirker det marine næringsnettet sin funksjon, effektivitet og karbonflyt.

Miksotrofe fytoplankton kombinerer fotosyntese og beiting på bakterier for å få tak i den næringen de trenger. Man tenker seg at disse organismene kan øke sin evne til å konkurrere om mineralnæringsstoffer ved å øke inntak av bakterier når omgivelsene har høye konsentrasjoner av organisk karbon. Vi tror dette er regelen snarere enn unntaket for marint fytoplankton, men vet likevel man ganske lite om hvordan slik miksotrof adferd påvirker det marine næringsnettet. En av grunnen til den manglende kunnskapen er at det har vært vanskelig å finne egnede metoder til å studere fenomenet. Gjennom det treårige prosjektet MIXsTRUCT, finansiert av Norges Forskningsråd (prosjekt nr. 280414) skal vi benytte moderne teknologi og prøve å utvikle en metodikk egnet til å kvantifisere og identifisere miksotrofi – både i laboratorieeksperimenter og naturlige marine miljøer. Vi vil så benytte metodikken til å undersøke hvordan økende tilførsel av organiske karbon på grunn av økt avrenning fra land) påvirker omfanget av miksotrofi. Inkludert i prosjektet har vi også en formidlingskomponent hvor vi ønsker å bevisstgjøre unge elever i forhold til vitenskapelige problemstillinger. Vi samarbeider med Christi Krybbe barneskole i Bergen sentrum om dette.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aud Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Katrine Sandnes Skaar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kyle Mayers

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jessica Louise Ray

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Mia Maria Bengtsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universität Greifswald
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »