Cristin-prosjekt-ID: 635270
Sist endret: 8. juni 2019 12:22

Cristin-prosjekt-ID: 635270
Sist endret: 8. juni 2019 12:22
Prosjekt

Research and Innovation Framework Program: Mesocosms facilities for research on marine and freshwater ecosystems (AQUACOSM)

prosjektleder

Jens Christian Nejstgaard
ved Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi

Emneord

Akvatisk miljø • mesokosmer • Økologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Research and Innovation Framework Program: Mesocosms facilities for research on marine and freshwater ecosystems (AQUACOSM)

Vitenskapelig sammendrag

Experimentation in mesocosms is arguably the single most powerful approach to obtain a mechanistic quantitative understanding of ecosystem-level impacts of stressors in complex systems, especially when embedded in long-termobservations, theoretical models and experiments conducted at other scales. AQUACOSM builds on an established European network of mesocosm research infrastructures (RI), the FP7 Infra project MESOAQUA (2009-2012), where 167 users successfully conducted 74 projects. AQUACOSM greatly enhances that network on pelagic marine systems in at least 3 ways: first by expanding it to 10 freshwater (rivers and lakes), 2 brackish and 2 benthic marine facilities, and by involving 2 SMEs and reaching out to more, thereby granting effective transnational access to world-leading mesocosm facilities to >340 users on >11500 days; second, by integrating scattered know-how between freshwater and marine RI; and third, by uniting aquatic mesocosm science in an open network beyond the core consortium, with industry involved in an ambitious innovation process, to promote ground-breaking developments in mesocosm technology, instrumentation and data processing. A new dimension of experimental ecosystem science will be reached by coordinated mesocosm experiments along transects from the Mediterranean to the Arctic and beyond salinity boundaries. These efforts will culminate in a joint research activity (JRA) to assess aquatic ecosystem responses across multiple environmental gradients to a selected climate-related key stressor with repercussions for ecosystem services. Overall, AQUACOSM will fill a global void by forging an integrated freshwater and marine research infrastructure network. Long-term sustainability is sought through assessing governance models based on science priorities and economic innovation opportunities. Linkages to and synergies with ESFRI RI and other large initiatives are ensured by AQUACOSM partners and Advisory Board members in those programs.

Tittel

Mesokosmefasiliteter for forskning i marine- og ferskvannsøkosystemer (AQUACOSM)

Vitenskapelig sammendrag

Bruk av mesokosmer er et slagkraftig verktøy for bedre forståelse av hvordan ulike miljøpåvirkninger vil kunne påvirke komplekse akvatiske økosystemer. Spesielt kan man oppnå gode resultater når arbeidet sees i sammenheng med lange tidsserier, teoretiske modeller og eksperimenter som gjøres i mindre skala. AQUACSOM bygger videre på et nettverk av forskningsinfrastrukturfasiliteter som ble etablert i prosjektet MESOAQUA (2009-2012) i EUs syvende rammeprogram (FP7 Infra) hvor 167 brukere til sammen utførte 74 mesokosmeforsøk.  I AQUACOSM utvides nettverket på minst tre måter: Nettverket som før bestod av marin pelagiske forskningsinstallasjoner, har blitt utvidet slik at det også omfatter 10 ferskvannssystemer (innsjøer og elver), 2 brakkvannssystemer og 2 bentisk marine systemer samt 2 små og mellomstore bedrifter. Prosjektet tilbyr gjennom disse tilgang til verdensledende mesokosmeinnstallasjoner til mer enn 340 brukere i tilsammen over 11500 dager. Samhandlingen mellom marin og limnisk forskningsinfrastruktur har økt, noe som har fører til en økt forståelse for akvatiske økosystemers funksjon. Dessuten har nettverket blitt åpnere i forhold til forskningsmiljøer utenfor kjernenettverket, og industrien er tatt med i større grad for å kunne videreutvikle mesokosmeteknologien, instrumentering og dataprossessering.

AQUACOSM koordinerer mesokosme-eksperimenter fra Middelhavet til Arktis, og på tvers av saltholdighetsgradienter. Denne samordnede innsatsen (JRA) gjøres for å finne økosystemers respons på ulike klima-relaterte påvirkninger over flere miljøgradienter, og finne hvilken betydning slik påvirkning har på ulike økosystemtjenester.

Den samhandlingen mellom limniske og marine infrastrukturnettverk som finner sted gjennom AQUACOSM er etterlengtet, og gjennom ulike styringsmodeller med basis i vitenskapelige prioriteringer og økonomiske innovasjonsmuligheter søker prosjektet å sikre at nettverkene styrkes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte. Kontakt og synergi med ESFRI RI og andre store europeiske initiativer er sikret ved at AQUACOSM har partnere og Advisory Board medlemmer fra disse programmene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jens Christian Nejstgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

Tatiana Tsagaraki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Gunnar Bratbak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jorun Karin Egge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Dominique Denis F. Durand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »