Cristin-prosjekt-ID: 635279
Registrert av: REK Sist endret: 10. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 635279
Registrert av: REK Sist endret: 10. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kronisk obstruktiv lungesykdom: Samtaler om omsorg ved livets slutt og empowerment

prosjektleder

Kristin Halvorsen
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/137

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kronisk obstruktiv lungesykdom: Samtaler om omsorg ved livets slutt og empowerment

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke hvordan pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og deres pårørende opplever at samtaler om omsorg ved livets slutt blir ivaretatt av helsepersonell. Det er kunnskapshull knyttet til omsorg ved livets slutt og KOLS. I denne studien vil man innhente data ved bruk av to intervjubaserte spørreskjema: “Quality of Care Communication Questionary (QCQ)” og “Barriers and Facilitators in end of life (BAR-FACS)”. Disse skal oversettes til norsk. Ved hjelp av disse skjemaene skal en undersøke hvordan pasienter med alvorlig grad av KOLS og deres pårørende opplever at samtaler om omsorg ved livets slutt blir ivaretatt av helsepersonell. Videre skal en undersøke hva som kan tilrettelegges for, eller hva som kan være en barriere for slike samtaler. Undersøkelsen skal gjennomføres gjennom konkrete møter med pasient og pårørende, i en fase hvor pasienten ikke er inneliggende på sykehus. Pasienter og pårørende skal være samtykkekompetente. Data skal analyseres ved hjelp av deskriptiv statistikk. Deltagerne skal være pasienter over 18 år med diagnostisert KOLS grad 111 –V (gold), og disse skal rekrutteres fra poliklinikker. Pårørende skal utpekes av pasienten selv. Man vil rekruttere 111 pasienter og 111 pårørende, basert på styrkeberegninger. Koblingsnøkkel og data oppbevares adskilt. Bakgrunnsinformasjon oppbevares adskilt fra andre opplysninger. Koblingsnøkkel oppbevares på høgskolens server, og kun prosjektmedarbeider på HiOA har adgang til koblingsnøkkelen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne-Kari M. Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marita Nordhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ingrid Ruud Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Heidi Jerpseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »