Cristin-prosjekt-ID: 635282
Registrert av: REK Sist endret: 10. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 635282
Registrert av: REK Sist endret: 10. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langtidseffekter hos kreftpasienter etter en tidlig rehabilitering

prosjektleder

Cecilia Arving
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1788

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. november 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidseffekter hos kreftpasienter etter en tidlig rehabilitering

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien er å undersøke fysiske, psykososiale seneffekter og konsekvenser av disse som kreftsykdom og behandling har påført pasienter mer enn fem og ti år etter diagnosen og inkludering i hovedstudien Tidlig rehabilitering av kreftpasienter. Deltakerne (n = 291) allerede inkludert i hovedstudien og av disse igjen kreftoverlevere vil få ny forespørsel om deltakelse i oppfølgingsstudien. Kreftoverleverne vil ved informert samtykke få tilsendt spørreskjema, deretter aktivitetsarmbånd SenseWear™, og en gruppe vil delta i fokusgruppeintervju. Noen arbeidsgivere tilfeldige valgt ut fra deltakerne, vil bli intervjuet. Registerdata fra NAV blir innhentet. Det er mangel på langsiktig oppfølging av effektene av tidlig rehabiliteringsintervensjon. For både samfunnet og den som har/har hatt kreft, er det viktig å undersøke hvordan kreftoverlevere håndtere seneffekter etter kreft som stress, fysisk aktivitet og å komme tilbake til jobb. Studien kan bidra til å redusere dette kunnskaps

prosjektdeltakere

prosjektleder

Cecilia Arving

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Mona Nilsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Renate Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hege Randi Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jörg Assmus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »