Cristin-prosjekt-ID: 635412
Sist endret: 16. juni 2019 19:11

Cristin-prosjekt-ID: 635412
Sist endret: 16. juni 2019 19:11
Prosjekt

DNA-baserte metoder til marin miljøovervåkning. (High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments)

prosjektleder

Thomas Gunnar Dahlgren
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.027.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280919

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi • Molekylærbiologi

Emneord

Taksonomi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Thomas Dahlgren

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DNA-baserte metoder til marin miljøovervåkning. (High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments)

Populærvitenskapelig sammendrag

I den videre letingen etter, og bruk av tilgjengelige marine olje- og gasskilder strekker operasjonene seg til ofte sensitive, tidligere uutnyttede havområder, hvor også biologien, som fisk og koraller, ikke er helt kjent. Havet er en av planetens viktigste kilder til mat, men gir også andre høyverdige "tjenester" som å begrave karbondioksid, regulere klimaet og generere oksygen som mange livsformer på jorden er avhengige av. For å forstå og forvalte havindustrielle aktiviteter som olje- og gassleting og -produksjon, trenger vi å vite hvem som bor i havet og hvordan disse artene påvirkes av aktiviteten. Bare ved å kjenne til påvirkningseffekten av industrielle aktiviteter kan vi begrense den til et minimum og sørge for at havet returnerer til den opprinnelige tilstanden etter at aktiviteten er avsluttet. Jo bedre metoder vi har til å oppdage en påvirkning, desto raskere kan vi respondere på forhold som er uakseptable. Fram til nå har metodene som brukes til dette vært basert på prøver av havbunnen for å finne ut hvilke organismer som bor i sedimentet ved hjelp av mikroskop, hvilket er svært likt hvordan dette ble gjort for 100 år siden. Selv om en videreføring
av metodene er viktig for å kunne sammenligne nye data med tidligere resultater, så må vi dra nytte av de enorme fremskrittene som er gjort i spesielt molekylærbiologi og databehandling. Det er nå mulig å ta en liten prøve av havbunnen, og ved hjelp av DNA-analyser og databaser, avgjøre hvem som bor i dette området. I dette prosjektet gjør vi det mulig å kunne gå over til å bruke nye DNA-baserte metoder til marin miljøovervåkning. 1) De nye dataene må sammenlignes med data fra de gamle metodene, for å sikre en jevn overgang. 2) Vi må fylle opp DNA-databasen med alle arter på samme måte som politiets register over fingeravtrykk for kjente kriminelle. 3) En "standard praksis" for den nye metoden må utvikles og testes for å sikre at resultatene er konsistente mellom ulike aktører.

Vitenskapelig sammendrag

As global exploitation of available petroleum resources continues,

operations extend towards sensitive, previously protected ecosystems and

sometimes also biologically unexplored areas. It is important to initially

map the baselines of ecosystem parameters such as biodiversity, and

subsequently monitor such areas in order to detect, understand and

remediate environmental responses to stressors. The natural heterogeneity

and complexity of communities means that accurate monitoring requires

high resolution, both temporally and spatially. Sustainable use of resources

further call for ecosystem based management approaches requiring

higher frequency and a more complete sample of taxa that are assessed.

Increased resolution and taxonomic coverage is economically challenging

using current microscopy-based monitoring practices. Instead, DNA

sequencing-based methods have been suggested as a cost-efficient

alternative for monitoring, offering additional insights into ecosystem function

and disturbance. These new methods exploit recent progress in molecular

biology, sequencing and computing technology as well as a growing

species archive of DNA sequences. Regional data on performance as well

as standardized methods for this technology are lacking. Before a wide

introduction and regular use in marine baseline studies and monitoring,

the DNA technology must also be tested in parallel with microscopy-based

methods, standardised methods must be developed, and an assessment

of the "taxon gap" in data repositories carried out. By achieving these three

objectives the proposed project will contribute to better understanding of the

molecular technology, a higher acceptance amongst authorities managing

marine resources and a wider use of molecular methods in biodiversity

monitoring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Gunnar Dahlgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christian Collin-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Equinor

Eric Malcolm Thompson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Aud Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Katrine Sandnes Skaar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »