Cristin-prosjekt-ID: 636089
Sist endret: 4. februar 2019 10:45

Cristin-prosjekt-ID: 636089
Sist endret: 4. februar 2019 10:45
Prosjekt

Effekt av menstruasjonssyklus på prestasjon hos toppidrettsutøvere

prosjektleder

Elisabeth Ersvær
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettsmedisinske fag • Endokrinologi • Generell immunologi • Fysioterapi

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Betennelse og immunsystem
 • Stoffskifte og hormoner

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av menstruasjonssyklus på prestasjon hos toppidrettsutøvere

Populærvitenskapelig sammendrag

 

Innen toppidrett kan små endringer i prestasjon ha betydning for sluttresultatet, hvor forskjellen mellom atleter kan være minimale. En potensiell påvirkning av prestasjon som følge av endring i det hormonelle miljøet gjennom de forskjellige fasene av menstruasjonssyklusen er derfor interessant, da det kan ha implikasjoner for periodisering og struktur av trening og konkurranse.

Testing av fysiologiske parameter er i dag et viktig verktøy for toppidrettsutøvere. Mange utøvere har de siste årene gjennomført tester i fysiologisk lab ved Høgskolen på Vestlandet

(HVL). Erfaring over tid tyder på at test resultatene til kvinnelige idrettsutøvere ikke alltid representerer den kapasiteten man ser de innehar i trening og konkurranse. Denne erfarte motsetningen kan indikere at tidspunkt for testing påvirker resultatet, og videre at menstruasjonssyklus kan bidra til variasjon i test resultater. På bakgrunn av dette ønsker vi å undersøke om menstruasjonssyklusen til kvinnelige toppidrettsutøvere påvirker muskulære prestasjonsparametre, når de testes under kontrollerte forhold

Vitenskapelig sammendrag

 

Innen toppidrett kan små endringer i prestasjon ha betydning for sluttresultatet, hvor forskjellen mellom atleter kan være minimale. En potensiell påvirkning av prestasjon som følge av endring i det hormonelle miljøet gjennom de forskjellige fasene av menstruasjonssyklusen er derfor interessant, da det kan ha implikasjoner for periodisering og struktur av trening og konkurranse.

Testing av fysiologiske parameter er i dag et viktig verktøy for toppidrettsutøvere. Mange utøvere har de siste årene gjennomført tester i fysiologisk lab ved Høgskolen på Vestlandet

(HVL). Erfaring over tid tyder på at test resultatene til kvinnelige idrettsutøvere ikke alltid representerer den kapasiteten man ser de innehar i trening og konkurranse. Denne erfarte motsetningen kan indikere at tidspunkt for testing påvirker resultatet, og videre at menstruasjonssyklus kan bidra til variasjon i test resultater. På bakgrunn av dette ønsker vi å undersøke om menstruasjonssyklusen til kvinnelige toppidrettsutøvere påvirker muskulære prestasjonsparametre, når de testes under kontrollerte forhold

Metode

Undersøkelsen er en prospektiv kohort parallellgruppe studie med en run-in periode, der vi etablerer en kohort (kvinnelige toppidrettsutøvere innen håndball, fotball og volleyball), og følger dem over en testperiode på 6 uker. Vi definerer en eksponert gruppe og en ikke-eksponert gruppe fra samme populasjon. Eksponert gruppe er utsatt for normale hormonelle svingninger i løpet av menstruasjonssyklusen, mens ikke-eksponert gruppen benytter hormonbasert prevensjon (Jevn hormonelt tilført nivå av østrogen og progesteron gjennom 3 uker før menstruasjonsuke ved f.eks. p-pille). Vi vil undersøke om det er forskjell mellom eksponert og ikke-eksponert gruppe når det gjelder resultat av tester for muskulære parametre (beinpress, maksimalt vertikalhopp, håndholdt Dynamometer, 40 meter sprint og 6 sekunder sprint på sykkelergometer). En dobbelt-blindet randomisert studie ville vært hensiktsmessig, men dessverre noe utfordrende å utføre i praksis for dette prosjektet. Vi vil derimot tilstrebe å minske forhåndsoppfatningenes innflytelse på forsøkets resultat ved (i) å ikke diskutere tidligere forskningsfunn med deltagerne og (ii) å blinde testpersonell (de vil ikke få kjennskap om hvilken periode i menstruasjonssyklus testindividet befinner seg i).

Test perioden vil være på 6 uker for å unngå frafall fra individer med lengre menstruasjonssyklus enn 4 uker. For å knytte prestasjon opp mot hormonelle svingninger i menstruasjonssyklusen vil det bli tatt venøse blodprøver for analyse. Blodprøvene vil også analyseres for blant annet CRP og immuncellenivåer for sammenligning mellom de to gruppene.

Digitalt spørreskjema med åpne og lukkede spørsmål vil bli tatt i bruk ved hjelp av SurveyXact.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Ersvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Inger Haukenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Lise Bjørkhaug Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Stress, helse og rehabilitering ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anette Harris

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »