Cristin-prosjekt-ID: 636100
Sist endret: 17. juni 2019 13:19

Cristin-prosjekt-ID: 636100
Sist endret: 17. juni 2019 13:19
Prosjekt

Tiltak for miljøtilpasset bruk av plantevernmidler

prosjektleder

Marianne Stenrød
ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • Landbruks- og matdepartementet
  Prosjektkode: 51054

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
48297607
Sted
Marianne Stenrød

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tiltak for miljøtilpasset bruk av plantevernmidler

Populærvitenskapelig sammendrag

Plantevernmiddelforskriften setter krav til integrert plantevern og bruk av plantevernmidler med lavest mulig risiko for helse og miljø. En slik praksis krever detaljert kunnskap om plantevernmidlers skjebne under norske jord- og klimaforhold. Formålet med prosjektet er å framskaffe dokumentasjon for anbefalt jordarbeidings- og plantevernpraksis i vår- og høstkorndyrking for å begrense transport av plantevernmidler fra jord til vannmiljø, samt for validering av et nettbasert risikovurderings-verktøy for planlegging av plantevernmiddelbruk.

Målgruppe for prosjektet er i første rekke rådgivere og bønder innen kornproduksjon. Økt kunnskap fra kontrollerte forsøk om hvilke kombinasjoner av jordarbeiding og plantevernmiddelbruk som har høy eller lav risiko for forurensning fra jord til vannmiljø, slik som er planlagt gjennomført i prosjektet, er nødvendig for mer bærekraftig bruk av plantevernmidler i norsk miljø. I tillegg vil veiledningsverktøyet SYNOPS WEB Norge vil gi bønder og rådgivere et verktøy for miljørisiko-vurdering av plantevernmidler som tar inn lokale data om jord og klima. Gjennomføringen av prosjektet vil gi god dokumentasjon på gyldigheten av resultatene fra verktøyet under norske forhold.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marianne Stenrød

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Einar Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Landbruksrådgiving

Jörn Strassemeyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen

Kjell Wærnhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Hans Ragnar Norli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »