Cristin-prosjekt-ID: 636299
Sist endret: 18. januar 2021, 11:44

Cristin-prosjekt-ID: 636299
Sist endret: 18. januar 2021, 11:44
Prosjekt

Andrespråksforskningens faghistorie, nasjonale og globale perspektiver

prosjektleder

Lise Iversen Kulbrandstad
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Andrespråksforskningens faghistorie, nasjonale og globale perspektiver

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet utforskes andrespråksforskningens resultater i form av blant annet artikler, bøker og avhandlinger. Metodisk brukes dels innholdsanalyse av tidsskrift (norske og tyske) og dels egne autobiografiske refleksjoner over framveksten av norsk andrespråksforskning

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Iversen Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Kari Tenfjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Lars Anders Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger.

Kulbrandstad, Lise Iversen; Ljung Egeland, Birgitta; Nordanger, Marte; Olin-Scheller, Christina. 2020, NOA - Norsk som andrespråk. HINN, KAUVitenskapelig artikkel

Innramming av et forskningsfelt. Forskning om norsk som andrespråk i lys av et utvalg doktorgradsavhandlinger.

Kulbrandstad, Lise Iversen; Tenfjord, Kari. 2020, Novus Forlag. HINN, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Nyere tysk og norsk andrespråksforskning - temaer og trender.

Kulbrandstad, Lise Iversen; Kulbrandstad, Lars Anders. 2019, Nordand14 Nordens sprog som andetsprog. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3