Cristin-prosjekt-ID: 636809
Registrert av: REK Sist endret: 24. august 2021, 09:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 636809
Registrert av: REK Sist endret: 24. august 2021, 09:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjernepåvirkning etter hjertestans

prosjektleder

Eirik Alnes Buanes
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Uppsala universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1533

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 30. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjernepåvirkning etter hjertestans

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien baseres på hypotesen om at oksygenmangel som konsekvens av hjertestans påvirker hjernen funksjonelt, morfologisk og organisk, og at disse endringene gjenspeiles i de kognitive effekter som nesten alltid sees i etterkant. Vi vil undersøke hjernen ved hjelp av MR og kognitive tester. De ulike spørsmålene er: • Finnes morfologisk, funksjonell, psykiatrisk og/eller kognitive påvirkning? Vil dette endres over tid? Hvordan relaterer endringene til hverandre? • Hvordan opplever pasienter å komme tilbake til hverdagen og deltakelse i behandling og rehabilitering? • Hvordan forholder resultatene seg sammenlignet med pasienter behandlet for en stor brannskade?

Tittel

Hjernepåvirkning etter hjertestans

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien baseres på hypotesen om at oksygenmangel som konsekvens av hjertestans påvirker hjernen funksjonelt, morfologisk og organisk, og at disse endringene gjenspeiles i de kognitive effekter som nesten alltid sees i etterkant. Vi vil undersøke hjernen ved hjelp av MR og kognitive tester. De ulike spørsmålene er: • Finnes morfologisk, funksjonell, psykiatrisk og/eller kognitive påvirkning? Vil dette endres over tid? Hvordan relaterer endringene til hverandre? • Hvordan opplever pasienter å komme tilbake til hverdagen og deltakelse i behandling og rehabilitering? • Hvordan forholder resultatene seg sammenlignet med pasienter behandlet for en stor brannskade?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Alnes Buanes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jørund Langørgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Leif Oltedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Olga Therese Ousdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Sten Rubertsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uppsala universitet
1 - 5 av 5