Cristin-prosjekt-ID: 637211
Sist endret: 13. mai 2019 14:34

Cristin-prosjekt-ID: 637211
Sist endret: 13. mai 2019 14:34
Prosjekt

Prosjektplan: Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt

prosjektleder

Kristin Thuve Dahm
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. november 2018 Slutt: 19. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prosjektplan: Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Retningslinjen for svangerskapsdiabetes har vært gjenstand for diskusjon i fagmiljøene fordi det er uenighet om gravide i risikogrupper eller alle gravide bør tilbys screening (glukosebelastningstest). Denne systematiske oversikten skal se på effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gerd Monika Flodgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4