Cristin-prosjekt-ID: 637239
Sist endret: 28. september 2020, 09:01

Cristin-prosjekt-ID: 637239
Sist endret: 28. september 2020, 09:01
Prosjekt

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) etter hjerneslag, forprosjekt (RFF Vest)

prosjektleder

Tobba Therkildsen Sudmann
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NUI - Norsk Undervannsintervensjon AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 500.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 188928
 • Regionale forskningsfond Vestlandet
  Prosjektkode: 297046

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi • Andre klinisk medisinske fag • Offshoreteknologi • Fysioterapi

Emneord

Hjerneslag • Rehabilitering • Hyperbar fysiologi

HRCS-helsekategori

 • Hjerneslag

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.9 Ressurser og infrastruktur (evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 980 90 200
Sted
Fredrik Bærheim

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. januar 2019 Slutt: 31. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) etter hjerneslag, forprosjekt (RFF Vest)

Vitenskapelig sammendrag

NUI As i samarbeid med Helse-Bergen, Haukeland universitetssjukehus (Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering) og Høgskulen på Vestlandet (Institutt for helse og funksjon, Fakultet for helse- og sosialvitskap) ønsker gjennomføre et forprosjekt, pilotprosjekt, for å avklare om et tilsvarende hovedprosjekt skal gjennomføres. Hovedprosjektet skal evaluere om pasienter med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag, kan oppnå bedre hverdagsfunksjon etter å ha gjennomført hyperbar oksygenbehandling (HBO), daglig over 20 dager. Det er planlagt å inkludere 120 pasienter
i hovedprosjektet. For å kunne forsvare bruk av tid og ressurser på gjennomføring av hovedprosjektet ønsker vi å få avklart om det er grunnlag for å iverksette en større studie. 

Forprosjektet skal inkludere 6 pasienter som skal gjennomføre 20 HBO-behandlinger over 20 dager, mandag til fredag. Daglig behandling inkluderer behandling i 90 minutter med 100% oksygen via egen maske, ved 2,4 absolutte atmosfærer (ATA) luftatmosfære. Hvert behandlingsopphold ved NUI varer ca 4 timer. Årsaken til at vi har valgt å behandle 6 pasienter er at vi i vårt trykkammer har plass til 6 pasienter, og flere pasienter ville medført et parallellforløp og nær doble driftskostnader. Pasientene som skal inngå i studien må være fysisk og psykisk skikket for trykkammerbehandling. Pasientene funksjonsnivå scores etter anerkjente metoder i forkant av behandlingen, underveis og etterkant av behandlingsforløpet. Avhengig av hvilke resultater vi ser av behandlingen, kan vi avgjøre om det er forsvarlig å gjennomføre hovedprosjektet.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tobba Therkildsen Sudmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Maria Nordheim Alme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Håkon Hofstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tina Taule

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4