Cristin-prosjekt-ID: 637471
Registrert av: REK Sist endret: 18. september 2021, 10:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 637471
Registrert av: REK Sist endret: 18. september 2021, 10:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langtidsoppfølging etter hjerneslag. LAST-long studien

prosjektleder

Torunn Askim
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1809

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidsoppfølging etter hjerneslag. LAST-long studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Selv om bedre akuttbehandling har økt overlevelsen og kortidsprognosen, er fremdeles hjerneslag forbundet med en betydelig økt risiko for fysisk og kognitiv svikt over tid. Vanlige følgetilstander etter hjerneslag som depresjon, fatigue, fysisk og kognitiv svikt er viktige barrierer for etterlevelse av de anbefalingene som blir gitt om sekundær forebygging. Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av en sammensatt intervensjon og ny modell for langtidsoppfølging etter hjerneslag i kommunen på forebygging av funksjonssvikt. I en klinisk randomisert studie ønsker vi å undersøke om deltagere som blir fulgt jevnlig av en helsekoordinator bevarer fysisk og kognitiv funksjon bedre enn deltagere som får ordinær oppfølging i kommunen. Deltagere bosatt i Trondheim, Lørenskog og Skedsmo kommune inkluderes 3 måneder etter innleggelse på St. Olav Hospital eller Ahus, og blir fulgt opp med jevnlige besøk av koordinator over 18 måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torunn Askim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Pernille Thingstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ingvild Saltvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Hokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bent Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »