Cristin-prosjekt-ID: 637699
Registrert av: REK Sist endret: 23. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 637699
Registrert av: REK Sist endret: 23. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Alvorlige skader hos voksne i Norge

prosjektleder

Torben Wisborg
ved Finnmarkssykehuset

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Finnmarkssykehuset

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2531

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alvorlige skader hos voksne i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Studiens mål er å sammenligne forekomsten av alvorlige skader og dødsfall hos voksne i Norge sortert i SSBs sentralitetsindeks (gruppert i gruppe 1-6 etter grad av ruralitet). Materialet er eksisterende statistikker fra; 1.Dødsårsakregisteret, 2. Norsk pasientregister og 3. Nasjonalt Traumeregister. Vi søker utlevert data på skader og dødsfall hos voksne i aldersgruppene 16-18 år, 19-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-66 år og >66 år for hele landet og sammenligner dette med tidligere studier. Dersom tidligere funn av høyere dødelighet i rurale området sammenlignet med urbane områder bekreftes er det grunn for å analysere dødsfallene grundigere med tanke på forebyggelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torben Wisborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Finnmarkssykehuset

Vilde Ravnsborg Gurigard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Vegard Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

June Alette Holter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4