Cristin-prosjekt-ID: 637701
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 637701
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt og bivirkninger etter elektrokonvulsiv behandling- ECT

prosjektleder

Ute Kessler
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2541

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2019 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt og bivirkninger etter elektrokonvulsiv behandling- ECT

Populærvitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet med prosjektet er å beskrive utfallet etter ECT for alvorlig eller behandlingsresistent depresjon ved rutinemessig klinisk bruk. Studien er basert på data fra det Regionale kvalitetsregisteret for nevrostimulerende behandling i Helse Vest. Både den korte og langsiktige (6 måneders) effekten av ECT målt med kliniker og pasient skårete utfallsmål skal beskrives, og faktorer som predikerer respons og tilbakefall skal identifiseres. Videre vil vi undersøke kortsiktige og langsiktige kognitive effekter når det gjelder objektive målinger (MMS) og subjektive, pasient-skårete målinger, samt varigheten av kognitiv svekkelse og faktorer som predikerer den kognitive fungeringen. Sammenhengen mellom pasienttilfredshet og respons, bivirkninger eller tilbakefall vil bli undersøkt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ute Kessler

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Pernille Hegre Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Ketil Joachim Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Helle Kristine Schøyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Janette Bjørke-Bertheussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »