Cristin-prosjekt-ID: 638558
Sist endret: 28. januar 2019 10:57

Cristin-prosjekt-ID: 638558
Sist endret: 28. januar 2019 10:57
Prosjekt

Pilot of a Change Laboratory in a Norwegian Criminal Justice System

prosjektleder

Sarah Catherine Patricia Duff Hean
ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Stavanger

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 1. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pilot of a Change Laboratory in a Norwegian Criminal Justice System

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sarah Catherine Patricia Duff Hean

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Paivikki Lahtinen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger

Anu Kajamaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

Laura Seppänen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Työterveyslaitos

Johnsen Berit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »