Cristin-prosjekt-ID: 638824
Sist endret: 6. februar 2019, 15:47

Cristin-prosjekt-ID: 638824
Sist endret: 6. februar 2019, 15:47
Prosjekt

Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

prosjektleder

Hege Kornør
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pediatri • Gynekologi og obstetrikk • Psykiatri, barnepsykiatri

HRCS-helsekategori

 • Forplantning og fødsel
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.1 Legemidler

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
41225577
Sted
Hege Kornør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2019 Slutt: 24. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er uklart hvorvidt opioidavhengige kvinner i fertil alder bør anbefales buprenorfin eller metadon når de skal begynne i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor, foster og barn, på kort og lang sikt, av vedlikeholdsbehandling med buprenorfin sammenliknet med vedlikeholdsbehandling metadon under svangerskapet.

Tittel

Buprenorphine versus methadone for pregnant women in opioid maintenance treatment (OMT)

Populærvitenskapelig sammendrag

It is unclear whether opioid dependent women in fertile age should be recommended buprenorphine or methadone when they enter opioid maintenance treatment (OMT). We will systematically summarise research on short- and long-term effects for mother, foetus and child of buprenorphine- versus methadone-based maintenance treatment during pregnancy.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Strømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3