Cristin-prosjekt-ID: 638829
Sist endret: 25. februar 2019 14:30

Cristin-prosjekt-ID: 638829
Sist endret: 25. februar 2019 14:30
Prosjekt

Samarbeid om kunnskapsutvikling for trosopplæring

prosjektleder

Inger Marie Lid
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Forretingsetikk • Diskursetikk • Freedom of religion or belief • Bioetikk • Kristendom og estetikk • Religionsdidaktikk • Religions- og livssynsfrihet • Funksjonshemminger og borgerrettigheter

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samarbeid om kunnskapsutvikling for trosopplæring

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inger Marie Lid

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Sigridur Gudmarsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Gyrid Gunnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Dmitry Lukash

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anna Rebecca Solevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 5