Cristin-prosjekt-ID: 638900
Registrert av: REK Sist endret: 16. oktober 2021, 11:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 638900
Registrert av: REK Sist endret: 16. oktober 2021, 11:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

PB-102-F51 Langtidsbehandling med Unigal hver 4. uke

prosjektleder

Camilla Tøndel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1817

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. september 2018 Slutt: 10. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PB-102-F51 Langtidsbehandling med Unigal hver 4. uke

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med Fabry sykdom som har fullført deltagelsen i PB-102-F50-studien kan delta i denne oppfølgingsstudien. Hensikten med prosjektet er å undersøke om PRX-102, 2 mg/kg iv gitt hver fjerde uke er en sikker og effektiv behandling av Fabry sykdom over lengre tid. Studien vil vare i inntil 3 år, eller inntil studiemedisinen kommer på markedet, og innebærer studieoppfølging og besøk hver fjerde uke, enten på sykehuset eller som hjemmeinfusjon dersom det er forsvarlig. Pasientene må komme på studiebesøk hver tredje måned til sykehuset. Denne studien gir pasienter som har deltatt i PB-102-F50-studien muligheten å fortsette med PRX-102 behandlingen dersom de ønsker og synes å ha nytte av behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Tøndel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Rannveig Skrunes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2