Cristin-prosjekt-ID: 638905
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 06:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 638905
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 06:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Minimal og lett hodeskade: trening og poliklinisk oppfølging ved St. Olavs hospital

prosjektleder

Toril Skandsen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2159

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Minimal og lett hodeskade: trening og poliklinisk oppfølging ved St. Olavs hospital

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å finne ut hvor mange som blir bedre av langvarige plager etter minimal eller lett hodeskade og hvor lang tid det eventuelt pleier å ta. Derfor vil vi starte en observasjonsstudie av alle pasienter som vurderes ved vår poliklinikk for denne tilstanden, med registering av kliniske data og oppfølging på telefon over tid. Vi vil samtidig prøve ut en treningsfokusert behandling for å finne ut om fysisk trening bør implementeres i behandlingen og hvem som har mest nytte av trening. For å bidra til å avdekke biologiske mekanismer bak slike symptomer, vil vi undersøke en del av pasientene med avansert MR, blodprøver og EEG mens de har mye plager og etter at de har blitt bedre. Dersom vi kan identifisere unormale prosesser i hjernen hos pasienter med kraftige symptomer, er det interessant å finne ut om disse normaliseres hos pasienter som blir vesentlig bedre eller helt bra.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Toril Skandsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Alexander Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Camilla Indset Sørgjerd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Cathrine Elisabeth Einarsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Tom Tørhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »