Cristin-prosjekt-ID: 639072
Sist endret: 30. januar 2019, 11:47

Cristin-prosjekt-ID: 639072
Sist endret: 30. januar 2019, 11:47
Prosjekt

Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders?

prosjektleder

Heidi Haukelien
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning Sør ved Universitetet i Agder

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 286611

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Haukelien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Jorun Rugkåsa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Beate Lie Sverre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Bjørg Dale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Anne Kathrine N Malme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 5