Cristin-prosjekt-ID: 639293
Sist endret: 24. januar 2020 13:03

Cristin-prosjekt-ID: 639293
Sist endret: 24. januar 2020 13:03
Prosjekt

Utviklingsprosjekt: Å bli eldre med cerebral parese

prosjektleder

Magnhild Nicolaisen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Cerebral parese

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt: Å bli eldre med cerebral parese

Populærvitenskapelig sammendrag

•Utviklingsprosjekt med midler fra Extrastiftelsen

•Søkerorganisasjon: CP-foreningen

•Bakgrunn: CP blir ofte fulgt av ulike komplikasjoner som kan øke på under aldringen. Mange får senfølger, som kroniske smerter, stivhet, trøtthet og utmattelse.

•Målgruppe: Personer med CP. Også pårørende og helsepersonell

•Målsetning: Spre informasjon om hvordan det er å bli eldre med CP i dagens samfunn. Undersøke erfaringer, utfordringer, behov og ønsker.

•Utarbeide informasjonsfilm

Metode

•Metode: intervjue 3-5 personer 50+ bosatt i Oslo, Akershus, Vestfold eller Buskerud.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magnhild Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Else Engh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Lars Bull

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kariann Krohne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5