Cristin-prosjekt-ID: 639364
Sist endret: 31. januar 2019 15:24

Cristin-prosjekt-ID: 639364
Sist endret: 31. januar 2019 15:24
Prosjekt

Filosofi, kunst og kultur

prosjektleder

Torgeir Haugen
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkhistorie • Maleri, tegning, grafikk • Musikkpedagogikk • Pedagogiske fag • Filosofi • Teatervitenskap • Spesialpedagogikk • Allmenn litteraturvitenskap • Nordisk litteratur

Emneord

Filosofi • Kunst kultur og kreativitet • Kunst og håndverk • Barn og kunst

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Filosofi, kunst og kultur

Vitenskapelig sammendrag


Gjennom filosofi, kunst og kultur forstår vi verden og hverandre. Forskningsgruppa filosofi, kunst og kultur løfter lærerutdanningene og praksisfeltene ved å fokusere på estetikk og filosofi.
Filosofi, kunst og kultur arbeider for styrke læreutdanningene og barns og ungdoms stilling i barnehage og skole. Dette gjør vi gjennom å begrepsliggjøre taus kunnskap som mye praktisk og estetisk arbeid er og bruk av tykke beskrivelser. Filosofi, kunst og kultur ønsker også å gi estetiske fag og historie en større plass i barnehage og skole. Vi frykter dybdelæring vil føre til mer instrumentelle barnehager og skoler og redusere evnen til å tenke annerledes. Her mener vi humaniora har en del å bidra med til profesjonsutdanninger. I tillegg vil vi bruke estetikk i alle fag, bruke musikk, dans, tegning med meir også for å lære fag som matte, historie og gym.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torgeir Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Stian Grøgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kjell Ivar Skjerdingstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Heike Angela Rieck

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Knut Olav Kristensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Føden og døden - om anatomi og fordøyelse i bildeboka Samira og skjelettene.

Alfheim, Ingvild Kristin. 2018, Forskningsseminar. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Å litte til barn. Et kritisk blikk.

Vinding, Prikken. 2018, Forskningseminar. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Om ideologi og utopi i det såkalte «post-faktasamfunnet».

Meland, Ingmar. 2018, Forskerseminar. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Hvordan kan barn og voksne sammen utvikle ideer til sangappen TRALL. Rapport fra en innovasjonscamp.

Haukenes, Siri; Danbolt, Ingrid Anette. 2018, Presentasjon på forskningsseminar for Filosofi, kunst og kultur . OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »