Cristin-prosjekt-ID: 639445
Sist endret: 1. februar 2019 15:38

Cristin-prosjekt-ID: 639445
Sist endret: 1. februar 2019 15:38
Prosjekt

Teaterforskerskole for barn i alderen 7-9 år

prosjektleder

Tor Helge Allern
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. september 2018 Slutt: 31. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Teaterforskerskole for barn i alderen 7-9 år

Vitenskapelig sammendrag

Mål:

Å Etablere teaterforskerskole med barn (7-9 år) knyttet til HVL. Å utforske deltakende teaterformer der forskere undersøker utvikling av spillpresentasjoner sammen med barna. Kan på lang sikt bli en øvingsskole for studenter og forskningsskole for kolleger i drama/teaterfaget.

Bakgrunn:

Vi ønsker å utvikle didaktiske strategier som legger til rette for barns utfoldelse og progresjon på en engasjerende måte. Vi søker å utvikle en mulig progresjonsmodell for spillutvikling med barn. Barn og unges egen estetiske virksomhet og kompetanse og hvordan denne kan utfordres, står sentralt i forskningsprosjektet. Som fasilitatorer og forskere vil vi sette oss selv på spill sammen med barna og se hva som skjer. Vi skaper teateret underveis, et teateruttrykk som vi i starten ikke vet hva blir.

Vi ønsker barna som våre medforskere. Sammen med dem forfølger vi hverandres assosiasjoner, bearbeider og former nytt materiale ut fra forskjellige gitte utgangspunkt. Dette forutsetter at vi som teaterpedagoger har gode planer, metoder og teknikker som kan realisere en kollektiv medskaping frem mot en forestilling eller spillpresentasjon.

Foreløpig problemstilling

Hvordan kan vi gjennom et kolaborativt arbeid skape en «teaterforestilling» vi ennå ikke kjenner?

Prosjektets innhold

Prosjektet søker ny kunnskap om teaterpraksis i samarbeid med barn gjennom:

·      utvikling og utprøving av didaktiske praksiser i teaterarbeid med barn

·      videreutvikling av barnas spillferdigheter basert på lekende og undersøkende metoder

·      utvikling og utprøving av ulike dramaturgiske og scenografiske tilnærminger

·      refleksjon over relasjonelle og gruppedynamiske prosesser

 

Prosjektets plassering i HVL

Prosjektet er knyttet til forskergruppen Lek, spill og levende læring med Professor Tor-Helge Allern som leder.  Prosjektet er knyttet til det eksisterende EU-prosjektet, CASE der HVL er en sentral aktør. Vi skal i sommer delta på en ukes seminar Hellas knyttet til «Learning Science Through Theatre» (www.project-case.eu).

I vår sammenheng ser vi kunstnerisk forskning som en kollaborativ arbeid der vi er to forskere som starter en prosess uten å vite hvor veien går. Vi drar nytte av hverandres faglige kompetanse og utvikler regi-ideer sammen, både i planlegging, organisering og undervisning. Slik utforskes både tolærersystemet som form og ulike didaktiske teaterpraksiser med barn. Erfaringene og kompetansen vi tilegner oss kan videreføres i undervisning av studenter i Bachelor- og Master-programmene i Drama og Anvendt Teater ved HVL. 

I tillegg til tildelt FOU-ressurs fra HVL (FLKI), er prosjektet tilført ressurser fra Institutt for Kunstfag.

 

Videreføring

Vår hensikt er å drifte Teaterforskerskolen i en toårsperiode (september 2018- mai 2020). Barna rekrutteres fra nærmiljøet rundt Kronstad (foreløpig tilbud til Minde og Kronstad skole). Vi benytter HVL sine lokaler og dermed får nærmiljøet utbytte av og kjennskap til høgskolens fasiliteter. Vi håper at arbeidet vårt kan bidra til mangfoldig samarbeid mellom våre institusjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor Helge Allern

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Thorkildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tone Stangeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Thorkildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4