Cristin-prosjekt-ID: 640123
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640123
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Internet-basert kognitiv remediering for restsymptomer hos personer som tidligere vært rammet av depresjon.

prosjektleder

Tine Nordgreen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2384

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internet-basert kognitiv remediering for restsymptomer hos personer som tidligere vært rammet av depresjon.

Populærvitenskapelig sammendrag

Kognitive vansker er kjernesymptom ved depresjon, og hos mange pasienter vedvarer kognitive vansker etter at stemnings- og atferdssymptom er stabiliserte og pasienten er ferdigbehandlet. Det er vist at restsymptomer er en risiko for tilbakefall av depresjon. Kun et fåtall studier har undersøkt effekten av behandlingprogram for kognitive vansker under depresjon og enda færre har undersøkt effekten av tiltak for å mestre kognitive restsymptomer. Denne studien er en åpen pre-post studie der vi vil inkludere 50 deltakere som er ferdigbehandlet for depresjon, men erfarer kognitive restsymptom. Deltakerne vil motta et nylig utviklet mestringsprogram for kognitive restsymptom (RestDep) som er internett-basert. Vi ønsker å undersøke følgende; 1) Er mestringsprogrammet RestDep gjennomførbart? 2) Hva er korttidseffekten av mestringsprogrammet RestDep på kognitiv funksjon og ruminering (grubling)? 3) Vil RestDep ha en langtidseffekt (2 års oppfølging) i form av redusert tilbakefall av depresjon?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tine Nordgreen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Sunniva Brurok Myklebost

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Tine Nordgreen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3