Cristin-prosjekt-ID: 640127
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640127
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

«INSTAR-studien: En randomisert, dobbeltblind studie for å forebygge astma hos barn»

prosjektleder

Henrik Døllner
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1495

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

«INSTAR-studien: En randomisert, dobbeltblind studie for å forebygge astma hos barn»

Populærvitenskapelig sammendrag

Hos småbarn forekommer virusutløste luftveisinfeksjoner med tungpust og hvesing hyppig. Slike episoder kan øke risikoen for astma, som er en av de hyppigste kroniske sykdommer hos barn. En ny finsk studie viste at astma kan forebygges med en kort kortikosteroid kur til barn som innlegges med rhinovirus utløst luftveis obstruksjon første gang. Vi vil studere om en slik intervensjon kan forebygge astma utvikling hos barn innlagt i 1-2 leveår med førstegangs rhinovirus utløst obstruktiv lungeinfeksjon. Dette er et internasjonalt multisenter, randomisert, dobbelblind studie. Vi vil i løpet av en 2 års periode inkludere 280 tidligere friske barn når de innlegges. Hoved utkommer er tid til ny obstruktiv episode og behov for start av forebyggende astmamedisin. Barna vil bli fulgt opp med 5 kontroller fram til 6 år etter intervensjonen, og etter 14 år med oppfølging igjennom reseptregisteret.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Henrik Døllner

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Tuomas Jartti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Turun ammattikorkeakoulu

Brit Nakstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Claus Andreas Klingenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Maria Vollsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »