Cristin-prosjekt-ID: 640129
Registrert av: REK Sist endret: 4. februar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640129
Registrert av: REK Sist endret: 4. februar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fra akutt innleggelse til utskriving - hvilke faktorer kan forbedre den diagnostiske prosessen og hvordan har etableringen av Mottaksklinikken virket inn på strømmen av akutte innleggelser i Haukeland Universitetssykehus (HUS) ?

prosjektleder

Johannes Kolnes
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2387

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra akutt innleggelse til utskriving - hvilke faktorer kan forbedre den diagnostiske prosessen og hvordan har etableringen av Mottaksklinikken virket inn på strømmen av akutte innleggelser i Haukeland Universitetssykehus (HUS) ?

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningen skal gi kunnskap om den diagnostiske prosessen hos akutt innlagte pasienter og hvilke endringer etableringen av Mottaksklinikken ved Haukeland Universitetssykehus har gitt for pasientene og organisasjonen. Forskningssp. 1: Hvor ofte er innleggelsesdiagnosen korrekt og kan innleggelsesdiagnosen gi nyttig tilleggsinformasjon uavhengig av svakheter i treffsikkerhet/korrekthet? Skal her gjøre en deskritiv studie der vi sammenligner innleggelsesdiagnosen med utskrivningsdiagnosen for alle pasientne som ble akutt innlagt I Mottaksklinikken I 2017,. Forskningssp.2:Hvilke effekter vil et tverrfaglig akuttmottak ha på håndteringen av akutt innlagte pasienter med uklar innleggelsesdiagnose og/eller multisykdom? Her vil vi gjøre en case control studie og sammenligne med pasienter innlagt I 2016.Forskningssp.3 : Hvordan påvirker etableringen av Mottakslinikken pasientstrømmen videre inn I sykehuset? Dette vil vi også besv. med en case control studie sammenligning med 2016 før endring

prosjektdeltakere

prosjektleder

Johannes Kolnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Torhild Heggestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jörg Assmus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Audun Lange

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Rune Bjørneklett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »