Cristin-prosjekt-ID: 640130
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 00:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640130
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 00:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

Trening av funksjonell kapasitet for gange hos voksne med cerebral parese

prosjektleder

Silje Mæland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2390

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trening av funksjonell kapasitet for gange hos voksne med cerebral parese

Populærvitenskapelig sammendrag

De fleste personer med cerebral parese (CP) har i oppveksten hatt mye fysioterapi med fokus på gangtrening. Ingen studier har til nå vist å kunne anbefale en treningsintervensjon over en annen for å påvirke gangfunksjonen. En kritisk review av Williams et al. (2014) poengterer at trening for å påvirke gange hos neurologiske pasienter ikke er oppgavespesifikk. Flere studier har vist at eksentrisk styrketrening påvirker muskelens kapasitet for hurtig kraftutvikling, ballistisk styrketrening er oppgavespesifikk for hurtig kraftutvikling. I denne studien vil halvparten av deltakerne trene eksentrisk styrketrening og den andre halvparten trene ballistisk styrketrening. Vi vil måle endring basalt, funksjonelt og selvopplevd.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Beate Eltarvåg Gjesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kristoffer Toldnes Cumming

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 3 av 3