Cristin-prosjekt-ID: 640132
Registrert av: REK Sist endret: 4. februar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640132
Registrert av: REK Sist endret: 4. februar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tricuspidalkirurgi ved Haukeland Universitetssykehus 2007-2018

prosjektleder

Solveig Kolseth
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2391

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tricuspidalkirurgi ved Haukeland Universitetssykehus 2007-2018

Populærvitenskapelig sammendrag

Indikasjon for kirurgisk behandling av tricuspidalklaffesykdom er fortsatt omdiskutert og internasjonale retningslinjer er vage. Pasienter operativt behandlet for tricuspidalklaffesykdom ved Haukeland Unviersitetsssykehus de siste 12 årene vil inkluderes i en kvalitetskontroll. Formålet vårt er å kartlegge indikasjon, metode, komplikasjoner og behov for re-intervension og overlevelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Kolseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Robert Persson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Rune Haaverstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Piirjo-Riitta Salminen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Stig Urheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5